Araling Panlipunan (Social Studies)

Kahulugan (Meaning)

Ang araling panlipunan (Ingles:Social Studies) ay isang katagang naglalarawan sa isang malawak ng mga pag-aaral sa iba't ibang larangan na kinakasangkutan ng nakaraan at kasalukuyang pakikipag-ugnayan at kaugalian ng mga tao. Sa halip na nakatuon sa lalim ng alin mang mga paksa, nagbibigay ang araling panlipunan ng isang malawak na buod ng kaugalian ng sangkatauhan.

Kinikilala ang araling panlipunan bilang pangalan ng kurso na tinuturo sa paaralang elementarya at mataas na paaralan, ngunit maaaring tumukoy din ito sa pag-aaral ng partikular na aspeto ng lipunan ng tao sa ilang kolehiyo sa buong mundo.


Social studies is the "integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence," as defined by the National Council for the Social Studies.[1] Social studies is most commonly recognized as the name of a course or set of courses taught in primary and secondary schools or elementary, middle, and high schools, but may also refer to the study of particular aspects of human society at certain post-secondary and tertiary schools around the globe.

At the elementary school level, social studies generally focuses first on the local community and family. By middle and high school, the social studies curriculum becomes more discipline-based and content-specific. It includes various fields which involve past and current human behavior and interactions, such as sociology, history, political science, economics, religion, geography, anthropology, and civics.


    Ano ang nasa isipan mo? (What's in your mind?)


Kopyahin ang HTML para sa inyong mga Quizzes, Assignments, at Activities.
Magbukas ng panibagong Tab sa inyong computer at  buksan ang link.
(Copy the HTML for your Quizzes, Assignments, and Activities. Open a new Tab on your computer and visit the link)

http://www.quia.com/profiles/edeguzmancruz
http://www.quia.com/profiles/edeguzmancruz

Links para sa pag-aaral ng Araling Panlipunan
(Links to study more about Social Studies)

www.yahoo.com
www.google.com
www.gmanews.tv
www.sitesforteachers.com/resources.../socialstudies.html
www.abs-cbnnews.com
www.socialstudies.org/
www.socialstudiesforkids.com
www.tourism.gov.ph
www.philippineembassy-usa.org
www.econ.upd.edu.ph
www.enchantedlearning.com/geography/
www.webref.org/sociology/sociology.htm
www.history.com